Salg af havehus

Orientering i forbindelse med køb og salg af kolonihavehus

H/F Møllehaverne er som de fleste andre kolonihaver i Danmark medlem af Kolonihaveforbundet  for danmark, dette indebærer at vi som alle andre foreninger SKAL følge forbundets regelsæt og dermed en del af kolonihaveforbundets fastsatte vurderingsregler.

En vurderingspris kan være en del højere end den salgspris som kolonihaven reelt bliver solgt for.

Ovennævnte regler indebærer således, at et kolonihavehus aldrig må sælges for en pris der er over vurderingsprisen, men gerne under vurderingsprisen.

Disse regler er indført for at kapitalvinding ikke kan finde sted i de danske kolonihaveforeninger.

Møllehaverne har sit eget vurderingsudvalg som har været på relevant kursus, og en vurdering koster 1.500,-kr. En ejendomsmægler kan på ingen måde vurdere et kolonihavehus.

Den endelige salgspris er til enhver tid, en forhandling mellem køber og sælger, hvorefter formanden kontaktes. Her skal tilføjes at handel, overdragelse m.m. skal gå via den til enhver tid siddende bestyrelse, privat handel kan ikke finde sted uden bestyrelsens godkendelse.

Dette er rækkefælgen som skal finde sted ved et eventuelt salg.

  1 – Man skal have udleveret følgende dokumenter: Ejererklæring som skal udfyldes, og leveres tilbage i underskrevet tilstand.

VurderingsreglerneVejledning til køber og sælger om vurderingVejledning om køb og salg af kolonihaver. Disse dog kan også udleveres ved henvendelse til kassereren. Vi gør opmærksom på at der ved opmåling af størrelse på huset, måles på ydersiden iflg. Kolonihaveforbundets vurderingsregler.

  2 – Ejererklæringen udleveres til vurderingsudvalget af bestyrelsen som så kontakter ejer af huset med henblik på en vurdering.

  3 – Vurderingen sendes som regel med mail til ejer af huset, men kan også udleveres på skrift. Vurderingen gælder 1 år fra den dato den er lavet. Prisen er 1.500,-kr. Hver gang huset skifter ejer skal huset vurderes, også selv om vurderingen er mindre end 1 år gammel. Vurderingen kan selvfølgelig ankes og dette sker for sælgers regning.

  4 – Med vurderingen i hånden kan man roligt sætte sit hus til salg hvor man ønsker det. Køber skal have fast bopæl i Halsnæs kommune, og de skal godkendes af bestyrelsen.

  5 – Når der er fundet en køber og en dato for overdragelsen skal hele købesummen plus indmeldelsesgebyret på 1000 kr. være synligt på H/F Møllehavernes hussalgskonto hos Sparekassen Sjælland/Fyn

  • Reg. nr. 0553
  • Konto-nummer 0000127298

Det er for at beskytte køber og sælger da fortrydelsesretten gælder 6 dage og på grund af hvidvaskningsloven.

Udleverede nøgler fra H/F Møllehaverne skal medbringes ved ejerskifte.

 6 – Syv hverdage efter overdragelsen har fundet sted bliver købssummen minus det der eventuelt skyldes til foreningen overført til sælgers konto med en tekst der gør at banken ikke stiller spørgsmål i henhold til skat og hvidvaskningsloven.

Ejerskifte sker i hverdage efter aftale men dog altid klokken 19:00 og weekend efter aftale. Man skal forvente at det tager mindst 1 time at overtage et kolonihavehus.

Kassereren vil bestræbe sig på at være på kontoret hver weekend i ca 1 time, ellers after aftale.