Bestyrelsen

H / F Møllehaverne

Bestyrelsen

Formand Johnnie Hansen

Johnnie har det overordnede ansvar.

Møder med kommune og kreds, kontor tid til foreningens medlemmer, ejerskifte af havehuse sammen med Kassereren MV

Johnnie kan kontaktes på TLF 22 56 55 72 eller

via mail Formand.mollehaverne@gmail.com

Kasserer Bente Pedersen

Bente har følgende ansvarsområder.

Økonomi, Webmaster, Ejerskifte af havehuse i samarbejde med formanden.

Bente kan kontaktes på TLF 23 32 14 38 eller

via mail kasserer.mollehaverne@gmail.com

Næstformand Jørgen Jensen

Jørgen har følgende ansvarsområder.

Jørgen har tlf. nr. 51 34 33 47

Ved formandens fravær er næstformanden, formand

Bestiller af relevante håndværkere som mekanikkere, VVS, Glarmestre MV og kontrolerer at arbejdet er ordentligt udført. Tilsyn med foreningshus

Sekretær Tove Hansen