Bestyrelsen

H/F Møllehaverne

Formand Ole Munkesø

Møder med kommune og kreds, kontor tid til foreningens medlemmer, ejerskifte af havehuse sammen med Kassereren

Ole har det overordnede ansvar.

Ole kan kontaktes på Tlf. 24524700

Ole kan kontaktes torsdag 10-12

Formand.mollehaverne@gmail.com

Kasserer Bente Pedersen

Bente har følgende ansvarsområder.

Økonomi, Ejerskifte af havehuse i samarbejde med formanden.

Bente kan kontaktes på Tlf. 23 32 14 38 kasserer.mollehaverne@gmail.com

Næstformand Esben Hegstrup

Tlf. 29121872

Ved formandens fravær er næstformanden, formand.

Sekretær/Webmaster Robin Arnold

Tlf. 21666927

Jørgen Jensen

Tlf. 51 34 33 47

Bestiller håndværkere, mekanikkere, VVS, Glarmestre. Kontrol at arbejdet er ordentligt udført. Tilsyn med foreningshus